TVAR A MECHANICKÉ VLASTNOSTI VLASŮ

O tvaru vlasů rozhoduje genetika, poloha vlasové cibulky uvnitř vlasového váčku a nepravidelnosti ve vývoji buněk. Vyplývá z toho, že i když se lidé snaží tvar svých vlasů různě měnit, vždy se jedná pouze o dočasnou změnu.

Mechanické vlastnosti vlasu, tedy pevnost, tažnost a pružnost, jsou podmíněny strukturou vlasu a uspořádáním vlasového keratinu. K přetržení jednoho vlasu je třeba dvojnásobné síly než k přetržení stejně silného kovového vlákna. Odolnost vlasu závisí na jeho elasticitě, umožňující protažení vlasu do délky. Ve vlhkém prostředí se vlas stává pružnějším a nabývá na objemu. Pevnost vlhkého vlasu je ale menší než suchého. Mechanické vlastnosti vlasu mohou být změněny různými vnitřními vlivy - genetickými, nutričními, metabolickými, ale i zevními faktory - chemikáliemi a jinými přípravky užívanými k úpravě vlasů.

Tři základní typy vlasů

Mongoloidní - orientální - typ vlasů

Silné, rovné vlasy s minimálním sklonem ke vzniku androgenní alopecie, velmi odolné vůči zevním vlivům. Na příčném řezu mají kruhový průřez. Průměr vlasu je 120 µm.

Bělošský - indoevropský - typ vlasů

Průřez vlasu je eliptický, bývá zde větší variabilita - od rovných vlasů po vlnité. Největší pravděpodobnost vzniku androgenní alopecie. Průměr vlasu 70 µm.

Negroidní - africký - typ vlasů

Průřez vlasu je oválný, vlasy jsou kudrnaté. Sklon ke vzniku androgenní alopecie je malý, tyto vlasy jsou však velmi náchylné k poškození zevními vlivy. Průměr vlasu je 90 µm.