RŮST VLASŮ

Růst vlasů začíná v časném stadiu embryonálního vývoje, kdy se vytváří vlasový váček. Počet a druh váčků je dán při narození a nedá se dále ničím ovlivnit. Během života se nové vlasové váčky nevytvářejí.

Růst vlasů ovlivňují hormony, přičemž všechny souvislosti a mechanismy jejich působení dosud nejsou vysvětleny. Kromě hormonů se na růstu vlasů podílejí dědičné dispozice, výživa, nervové vlivy, nemoci. Hormony také ovlivňují růst vlasů na typických místech pro každé pohlaví - člověk má dva až pět milionů vlasových váčků, u žen i u mužů jsou rozděleny celkem stejně.

V průměru máme 100 000 vlasů, přitom však platí, že v závislosti na přírodní barvě vlasů se počet mění. Světlovlasí lidé mívají až 140 000 vlasů, zatímco zrzaví "jen" asi 80 000 vlasů.

Tři fáze růstu vlasů

1. Růstová - anagenní fáze

Anagenní fáze růstu vlasů trvá dva roky až sedm let a v této fázi se nachází zhruba 85 % všech vlasů, které máme na hlavě. V anagenní fázi růstu vlasů vychází vlas z matrix v dolní části vlasového váčku.

2. Přechodná – katagenní fáze

Katagenní fáze růstu vlasů trvá asi dva týdny a v této fázi se nachází zhruba 1% vlasů, které máme na hlavě. V katagenní fázi růstu vlasů postupně odumírá papila, která se dosud podílela na vývoji a zásobování vlasu.

3. Klidová – telogenní fáze

Telogenní fáze růstu vlasů trvá tři až čtyři měsíce a nachází se v ní zhruba 10 až 15 % vlasů, které mámě na hlavě. Během telogenní fáze růstu vlasů se vlas uvolní z papily a pomalu se posouvá nahoru k ústí mazové žlázy, kde zůstává, dokud nevypadne.