Prostředky k narovnávání vlasů a vlasová chemie

Přerušování a spojování chemických vazeb ve vlasu změní natrvalo strukturu proteinů ve vlnitých vlasech. Narovnávání probíhá ve dvou fázích: uvolnění vlasové vlny a vytvoření nové struktury vlasového stvolu. Jako relaxační prostředek slouží emulze o vysokém pH mezi 12 a 14, která změkčí vlas a poškodí kutikulu. To umožní průnik alkalizující látky do struktury vlasu a její rozptýlení v kortexu. Látka pak reaguje s keratinem a poruší jeho chemickou strukturu. Za to zodpovídá především přítomnost hydroxylové skupiny.

Porušení disulfidických vazeb umožňuje natažení vlasu. Při hledání optimální koncentrace chemikálie se měří síla, která je potřeba ke způsobení deformace vlasu v 25%.

Po umytí alkálie nebo při použití neutralizačního šamponu, který má mírně alkalické pH, se opět začnou vytvářet nové vazby, které zafixují požadovaný tvar účesu. Neutralizační šampon také do určité míry obnoví integritu kutikuly.

Stejně jako u trvalé ondulace je vhodné zvolit správnou koncentraci alkalizačního prostředku na konkrétní typ vlasu, totéž platí pro délku aplikace.

Vlasová kosmetika pro různá etnika

U černochů jsou popisovány různé změny vlasů a pokožky kštice při narovnávání kudrnatých vlasů pomocí tepla a tahu, při němž vznikne tahová alopecie, nebo aplikací olejů s rizikem vzniku dermatitidy. Charakteristické vlasy černochů jsou totiž jemně kadeřavé a to na rozdíl od bělochů, kde se tohoto vzhledu snažíme dosáhnout trvalou ondulací, příslušníkům tohoto etnika vadí, a proto je různým způsobem upravují.

Chemické narovnávací prostředky

V subsaharské Africe se v dnešní době používají především tzv. relaxační vlasové prostředky na chemické bázi. První relaxační prostředek na chemické bázi byl koncipován na bázi hydroxidu sodného. Tato velmi dráždivá látka byla v 50. letech vystřídána kombinací vazelíny s alkoholy mastných kyselin a emulgátorem. Tato pomáda s obsahem vazelíny umožňuje změnit kudrnatý účes na hladký a přitom zabraňuje jeho kudrnacení ve vlhkém prostředí.

Relaxační prostředky obsahují dnes v podstatě 3 základní prostředky:alkalizující složku, tukovou fázi a vodní fázi. Alkalická složka je nezbytnou podmínkou pro správný účinek zvoleného prostředku. Jedná se obvykle o hydroxid sodíku či lithia nebo guanidinhydroxid, který se vytvoří in situ reakcí z guanidinkarbonátu a hydroxidu kalcia. Tuková fáze je složena především z koncentrovaných lipidů a surfaktantů. Tato lipidická fáze dodává vlasům lesku, usnadňuje úpravu účesu při fénování a poskytuje vlasové pokožce určitou bariérovou ochranu, může se chápat jako určitý typ kondicioneru. Vodní fáze slouží jako vehikulum pro alkalizující látky. Na koncentraci těchto látek závisí účinnost relaxačních kosmetických prostředků pro vlasy. Přítomnost vysoce alkalizujících látek vyžaduje emulzní základ, který má vysokou viskozitu.