Mycí prostředky

Vlasy kštice v podstatě není potřeba mýt. Toto odvážné tvrzení vychází z historického pohledu na vývoj homo sapiens. Pravděpodobně během určité doby se dosáhne stabilizované produkce mazu, takže se již vlasy více nepřemašťují. Z hlediska společenského však v dnešní době na utvoření takovéto rovnováhy nelze čekat. Frekvence mytí vlasů záleží na jejich délce, kulturních zvycích, pohlaví, ekonomických, sociálních faktorech a individuálně u daného jedince. Moderní šampony spolehlivě odstraňují buněčný detritus, maz a různé kosmetické přípravky jako je např. lak na vlasy. Detergenty, které jsou v nich obsaženy, jsou natolik jemné, že umožňují bez problémů každodenní mytí bez zjevného poškození vlasové struktury. Přesto je potřeba si uvědomit, že i když neexistuje denní omezení počtu mytí vlasů, je vhodné používat kondicionery.

Šampony

Dlouhou dobu bylo složení šamponů velmi podobné mýdlům. Velmi dobře odstraňovaly nečistoty a tuk, ale zanechávaly na povrchu vlasů nerozpustné soli kalcia a magnézia (stearáty). Přesto někteří jedinci stále používají k mytí vlasů obyčejná mýdla. Původní klasické šampony, které se objevily na trhu poprvé před více než 30 lety, obsahovaly roztoky surfaktantů, které odstraňovaly tukové částice emulgací olejů a samozřejmě i pevné částice. Po mytí těmito prostředky se doporučovalo opláchnutí octovou nebo citrónovou vodou, aby se odstranily pevné zbytky z vlasového povrchu. Jejich dráždivost se projevovala nejen ve kštici, ale i v očích. V 21. století se lékař i spotřebitel setkává v běžné praxi s obrovským množstvím šamponů, které jsou určeny pro různé typy vlasů, jsou dostatečně jemné, mají příměsi kondicionérů, složky proti lupům apod. Mýdla jsou v pravém slova smyslu sice surfaktanty, ale tento výraz si rezervujeme pro syntetické složky mycích přípravků. V šamponech se jedná o syndety (syntetické detergenty). Obvykle obsahují řetězce mastných kyselin s 12 uhlíkovými atomy. Jsou schopny umývat vlasy při použití všech typů tvrdosti vody. Rozpouštějí tuky za přítomnosti vody, ale obsahují i ve vodě rozpustné složky. Tyto komponenty dodávají vlasům negativní náboj, který odpuzuje prachové částice. Moderní šampony obsahují obvykle 2 až 4 surfaktanty. Jejich počet a charakteristiky ovlivňují mycí vlastnosti a intenzitu účinku šamponu, což rozhoduje o tom, na které vlasy je lze použít – zda na normální, poškozené nebo po trvalé ondulaci a podobně. Pro děti nebo osoby, které šampony často používají, je důležité, aby byly málo agresivní a dobře se snášely. Složení šamponů je založeno na aniontových surfaktantech, jako je natrium laurylsulfát, amonium laurethsulfát nebo natrium laurethsulfát s amfoterickými surfaktanty. Běžná mýdla a kationtové surfaktanty se používají méně často, protože více iritují a ulpívají na vlasu. Šampony, které jsou určeny pro časté mytí, nepoškozují vlasovou strukturu.

Zvláštní přísady

Řada šamponů obsahuje další látky, které zlepšují vlastnosti vlasů a vlasové pokožky. Běžně se v dnešní době přidávají jak do šamponů, tak do kondicionérů silikonové látky (dimetikon), alkoholové deriváty a kvarterní polyméry. Tyto látky usnadňují rozčesávání a zlepšují lesk. Přidání pantenolu v malé koncentraci zvyšuje hydrataci vlasové kůry a proniká i do pokožky ve kštici. Podobně se chovají i aminokyseliny, které snižují degradaci proteinů, ke které by docházelo při častém mytí.

Šampony proti lupům

V současné době existuje celá řada volně prodejných šamponů v parfumeriích i lékárnách, které jsou určeny k léčbě lupovitosti. Tato kožní změna postihuje v různém rozsahu až polovinu osob ve věku 20 let. Tyto preparáty obsahují různé složky, z nichž můžeme jmenovat dehtové přísady, selen nebo zinkpyrithion. Protože se předpokládá, že primární příčinou nebo přinejmenším udržujícím faktorem jsou kvasinky, je vhodné používat šampony s obsahem protiplísňové účinné složky.

Konzervační látky v šamponech

Konzervace šamponů je nezbytnou podmínkou pro jejich bezpečné používání, protože se jedná o vodné roztoky, které se mohou snadno kontaminovat při častém používání jednou nebo více osobami, ať už doma nebo v kadeřnictví. Přesto, že se dnes výrobci snaží o celosvětově jednotnou produkci šamponů, neplatí to pro složení konzervačních látek. V některých asijských zemích nejsou povoleny některé konzervační látky, které se používají v šamponech v Evropě nebo v Americe a naopak. Velké klinické studie prokázaly bezpečnost expozice různým konzervačním látkám v šamponech včetně diskutovaného metylchlorizothiazolinu/metylizothiazolinu nebo metyldibromoglutaronitrilu. Navíc jejich koncentrece v šamponu je mnohonásobně nižší než v epikutánním testu. Obecně se uvádí, že kontaktní alergie na tyto látky z šamponů je velmi vzácná. Pacienti, kteří mají obtíže s kvalitou vlasů, příp. i různé chorobné stavy by měli zachovávat určitá pravidla péče o vlasy. Pokud se jedná o změny hustoty vlasů, lomivé vlasy nebo akutní telogenní efluvium je třeba, aby byli pacienti informováni, že výrobky k péči o vlasy mohou vlasovou kutikulu poškozovat. Dále je třeba je upozornit, aby myli vlasy pouze v situaci, že to stav znečištění již vyžaduje. Existují jednoznačně podložené studie, že moderní jemné šampony s kvalitním složením jednotlivých látek neovlivňují mitózy v růstové matrix vlasů a dokonce mohou pomoci u lomivých vlasů ke snížení jejich hmotnosti a tím i lomivé síly. V těchto případech se tedy mytí vlasů nebráníme.