Kontakt

Dermatovenerologická klinika Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

Pavilon D2 
Šrobárova 1150/50
100 34  Praha 10

IČ: 00064173
DIČ: CZ00064173

e-mail: dermasec@fnkv.cz

Objednání pacientů
Tel: +420 267 163 659
pondělí – čtvrtek od 13 do 14 hod.

Vstupní vyšetření je zpoplatněno 500 Kč.

Odborný garant 

prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc., MBA 
přednosta Dermatovenerologické kliniky FNKV